Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Kardas : Lietuvos kariuomenės karininkų laikraštis : [žurnalas] / redaktorius Kazys Skučas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Karo mokslo draugija, 1925-1940, 1989-2011, 2014-
Apimtis:
26-28 cm
Pastabos:
Paantr.: Lietuvos karininkų laikraštis, 1926, Nr. 1-1928, Nr. 18/19, 1933, Nr. 1(152)-1940, Nr. 12(336); "Mūsų žinyno" priedas : karininkų laikraštis : K.M. d-jos [Karo mokslų draugijos] organas, 1929, Nr. 1-1932, Nr. 4(36); "Mūsų žinyno" priedas, 1932, Nr. 5(37)-1933, Nr. 4(48); Lietuvos atsargos karininkų sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės leidinys, 1989, lapkr. 18; Lietuvos atsargos karininkų žurnalas : Lietuvos atsargos karininkų sąjungos visuomeninis, istorinis tautinės minties žurnalas, 1990, Nr. 1-1991, Nr. 4; visuomeninis, istorinis tautinės minties žurnalas 1991, Nr. 5-1992, Nr. 1; istorinis tautinės minties žurnalas, 1992, Nr. 2-1995, Nr. 1/2; istorinis tautinės minties žurnalas : Lietuvos karininkų žurnalas, 1995, Nr. 3/4-1998, Nr. 7/8, 1999, Nr. 3/4; Lietuvos visų kartų karininkų žurnalas, 1999, Nr. 1/2; istorinis literatūrinis tautinės minties žurnalas : Lietuvos karininkų žurnalas, 2000, Nr. 1-4; istorinis tautinės minties žurnalas, 2001, Nr. 1; ketvirtinis žurnalas, 2002, Nr. 1; ketvirtinis kariškos minties žurnalas, 2003, Nr. 2-4; periodinis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2004, Nr. 1; ketvirtinis karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2004, Nr. 2-4; nenurodyta, 2002, Nr. 2-2003, Nr. 1, 2005, Nr. 1-2, 4; karinės publicistikos, karo istorijos ir mokslo žurnalas, 2005, Nr. 3, 5-2008, Nr. 1; karinės publicistikos, karo istorijos, mokslo žurnalas, 2008, Nr. 2-
Red.: Konstantinas Žukas, 1925, Nr. 14-17; Kazys Skučas, 1925, Nr. 18-23/24; 1926, Nr. 19-21/22, 34; Vincas Jonuška, 1926, Nr. 1-18, 23-33; Petras Biržys, 1926, Nr. 35/36-1927, Nr. 3; J. Acukas [Jonas Acus-Acukas], 1927, Nr. 4-1928, Nr. 18/19; Kazys Skučas (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1933, Nr. 1(152)-1934, Nr. 9; Vaclovas Žadeika (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1934, Nr. 10-21; Kazys Musteikis (ats. red.), Juozas Švaistas (Balčiūnas) (red.), 1934, Nr. 22-1935, Nr. 9; Kazys Musteikis (ats. red.), Aleksandras Šimkus (red.), 1935, Nr. 10-1936, Nr. 22; Aleksandras Šimkus (red.), 1936, Nr. 23-24; Jonas Sližys, 1937, Nr. 1-1938, Nr. 20; Liudas Zibavičius, 1938, Nr. 21-1940, Nr. 12; Antanas Martinionis, 1989, lapkr. 18; 1990, Nr. 1-1999, Nr. 3/4; Marius Barkauskas, 2000, Nr. 1; Vytautas Indrašius, 2000, Nr. 2-4; Algis Balaišis, 2001, Nr. 1; Darius Sutkus (l.e.p. vyr. red.), 2005, Nr. 4, 2010, Nr. 3; Audronė Šimaitytė, 2002, Nr. 1-2005, Nr. 3, 5-2010, Nr. 2, 2010, Nr. 4-2011, Nr. 5; nenurodyta, 1929, Nr. 1-1933, Nr. 4(48), 2014, Nr. 1-
1989, lapkr. 18 [Nr. 1[337]] ir 1991, sausis (Nr. 1(339)) išleista laikraščio formato
Leista 1925-1940; atkurta 1989
Leidėjai: Karininkų Ramovė, 1933, Nr. 1(152)-1936, Nr. 24(253), 1939, Nr. 1(303)-1940, Nr. 12(336); Karininkų Ramovė. Švietimo ir kultūros sekcija, 1937, Nr. 1(255)-1938, Nr. 24(302); Kardas, 1991, Nr. 5-1998, Nr. 7/8, 1999, Nr. 3/4; Lietuvos atsargos karininkų s-gos Centro valdyba, 1999, Nr. 1/2, 2000, Nr. 1-2001, Nr. 1; Lietuvos Respublikos krašto aps. m-ja : Lietuvos atsargos karininkų s-ga, 2002, Nr. 1-2; Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2002, Nr. 3-
1929-1933 buvo "Mūsų žinyno" priedu
2012, Nr. 1(453)-2013, Nr. 4(460) buvo įdėtiniu numeruotu žurn. "Karys" priedu
Ketvirtinis, 1990-2000, 2002-2004, 2014-
Dvimėnesinis, 2005-2011
Įvairaus dažnumo, 2001
Dvisavaitinis, 1925; 1928, Nr. 10/11-18/19; 1933, Nr. 1(152)-1940, Nr. 12
Mėnesinis, 1929, Nr. 1-1933, Nr. 4(48)
3 kartus per mėn., 1926, Nr. 1-1928, Nr. 8/9
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/LNB0027DB38
ISSN,ISBN,ISMN:
1392-9437
UDK:
355(474.5)(091)(051)
Katalogo dalis / kolekcija:
Juozo Bulavo biblioteka
Tema:
Lietuva. Kariuomenė – Istorija – Periodika
Susiję dokumentai:
Birželio viltys ir netektys
1918-1940 m. Lietuvos kariuomenė. Lietuvos karininkų ir karių fotografijos: asmenybės, įvykiai, bruožai
Šifras:
Bendrieji fondai : Bgp4K4-2
Periodikos fondas : Dp2054
Žiniasklaidos skaitykla : Dp2054
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai