Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuvos ir Lenkijos santykiai, 1917-1994 : dokumentų rinkinys / [dokumentus parinko ir jų komentarus parengė Vytautas Petras Plečkaitis ir Janas Widackis]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Valstybės žinios, 1998 (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
247, [1] p.
Pastabos:
Su spaudu: V. Landsbergis (LNB: 17/9981//18/12265)
Su spaudu: V. Landsbergis ir V.P. Plečkaičio autogr. V. Landsbergiui (LNB: 17/15980)
Pavardžių r-klė: p. 213-242
Tiražas 1000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-18-022-8 : 15.00
UDK:
327(474.5:438)"1917/1994"(093.2)
327(438:474.5)"1917/1994"(093.2)
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Landsbergio kolekcija
Tema:
Lietuva – Užsienio ryšiai – Lenkija – Šaltiniai
Lenkija – Užsienio ryšiai – Lietuva – Šaltiniai
Lietuva – Užsienio ryšiai – 20 amžius – Šaltiniai
Lenkija – Užsienio ryšiai – 20 amžius – Šaltiniai
Šifras:
Valstybingumo erdvė : LV32/Li-237, LVF32/Li-237
Bendrieji fondai : 3-98-40726
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)/Li-237
Visateksčiai dokumentai

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai