Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Žepkaitė, Regina (1925-2010)
Antraštė:
Vilniaus istorijos atkarpa : 1939 m. spalio 27 d. – 1940 m. birželio 15 d. / Regina Žepkaitė ; Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos institutas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslas, 1990 (Vilnius : Viltis)
Apimtis:
156, [3] p., [8] iliustr. lap. ; 22 cm + 1 atsk. žml. lap.
Pastabos:
Santr. angl., rus.
Su V. Jurgučio autogr. (LNB: JC362//02/10522)
Su spaudu: Lozoraičių biblioteka (LNB: LC3433//14/5708)
Bibliogr. išnašose
Asmenvardžių r-klė: p. 152-157
Tiražas 25 000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-00653-7 (įr.) : 2 rb 60 kp
UDK:
94(474.5)"1918/1940"
94(474.5-25)"19"
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Jurgučio kolekcija
Lozoraičių šeimos kolekcija
Tema:
Vilniaus klausimas
Vilnius (Lietuva) – Istorija – 20 amžius
Vilniaus kraštas (Lietuva) – Istorija – 20 amžius
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento skaitykla : VL94(474.5)"1918/1940"/Že-84
Bendrieji fondai : JC362, 3.247877
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1918-1940/Že-84
Rankraščių fondas : R.Pb.:C.2159
Retų knygų ir rankraščių fondas : LC3433
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1918/1940"/Že-84
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1079595/1990
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai