Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Lietuvos aidas : [laikraštis] / redaktorius-leidėjas Antanas Smetona
Išleidimo duomenys:
Vilnius : A. Smetona, 1917-1918, 1928-1940, 1990-
Pastabos:
Paantr.: tautiškos minties dienraštis, 1928 vas. 1 (Nr. 1)-1933, bal. 7 (Nr.80); nenurodyta, 1933, bal. 8 (Nr. 81)-1940, liep. 16 (Nr. 337), 1998, rugpj. 25 (Nr. 166)-2000, geg. 17 (Nr. 95); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Ministrų Tarybos laikraštis, 1990, geg. 8 (Nr. 1); Lietuvos Respublikos valstybinis laikraštis, 1990, geg. 11 (Nr. 2)-geg. 30 (Nr. 7); nepriklausomas valstybės laikraštis, 1998, birž. 19 (Nr. 119)-1998, rugpj. 22 (Nr. 165); valstybės laikraštis; valstybės dienraštis [pastarosios 2 paantr. varijuoja pakaitomis], 2006, saus. 25 (Nr. 20)-2006, vas. 13 (Nr. 36); valstybės dienraštis, 2005, lapkr. 30 (Nr. 278)-2006, saus. 24 (Nr. 19), 2006, vas. 14 (Nr. 37)-2006, lapkr. 2 (Nr. 250); valstybės laikraštis, 1990, birž. 1 (Nr. 8)-1998, birž. 18 (Nr. 118), 2000, geg. 18 (Nr. 96)-2005, lapkr. 29 (Nr. 277), 2006, lapkr. 3 (Nr. 251)-
Red.: [Petras Klimas] (fakt. red.), 1917, rugs. 6 (Nr. 1)-1918, birž. 4 (Nr. 65); Antanas Smetona (vyr. red.), 1918, saus. 1 (Nr. 1); Liudas Noreika, 1918, lapkr. 17 (Nr. 134)-1919, saus. 1 (Nr. 1); [Vaižgantas] (fakt. red.), 1918, gruodis-1919; [Matas Šalčius (red. pavad.)], 1928; Valentinas Gustainis, 1928, vas. 1 (Nr. 1)-1932, gruod. 22 (Nr. 291); Juozas Žukas, 1930, vas. 1 (Nr. 26)-kovo 14 (Nr. 60); D.J. Blynas (ats. red.), 1932, gruod. 23 (Nr. 292)-1933, vas. 23 (Nr. 43); [Stepas Vykintas (literatūros sk. red.)], 1932-1938; Simas Aleksandravičius (ats. red.), 1933, vas. 23 (Nr. 44)-1935; 1936, saus. 3 (Nr. 2); (vyr. red. pavad.), 1936, saus. 2 (Nr. 1), saus. 3 (Nr. 3)-1939, bal. 15 (Nr. 170); Ignas J. Šeinius (vyr. red.), 1933, bal. 8 (Nr. 81)-1934, spal. 31 (Nr. 249); Jaškevičius-Alantas, Vyt. (vyr. red.), 1934, lapkr. 16 (Nr. 262)-1936, rugs. 26 (Nr. 442); [Faustas Kirša (kultūros sk. red.)], 1937-1939; Domas Cesevičius (vyr. red.), 1939, lapkr. 3 (Nr. 667)-1940, saus. 2 (Nr. 2); B. Tomas Dirmeikis (vyr. red.), 1940, saus. 3 (Nr. 3)-birž. 16 (Nr. 281); A. Gricius (rytinės laidos red.), 1940, saus. 3 (Nr. 3)-birž. 15 (Nr. 279); [fakt. rytinės laidos red.], 1936-1939; [Stasys Leskaitis (kultūros sk. red.)], 1939-1940; Aleksandras Merkelis (vyr. red), 1939, bal. 16 (Nr. 171)-lapkr. 3 (Nr. 666); nenurodyta, 1928, vas. 4 (Nr. 4), vas. 11 (Nr. 10), kovo 8 (Nr. 31), bal. 4 (Nr. 54), bal. 11 (Nr. 57); 1929, saus. 22 (Nr. 18), vas. 13 (Nr. 37), geg. 23 (Nr. 114), birž. 1 (Nr. 121), birž. 6 (Nr. 125), liep. 2 (Nr. 146), rugpj. 7 (Nr. 177), rugpj. 12 (Nr. 181), rugpj. 17 (Nr. 185), rugpj. 26 (Nr. 192), rugpj. 28 (Nr. 194), spal. 23 (Nr. 242), spal. 25 (Nr. 244), lapkr. 11 (Nr. 257), gruod. 3 (Nr. 276), gruod. 13 (Nr. 285); 1930, saus. 16 (Nr. 12), liep. 23 (Nr. 165), rugpj. 26 (Nr. 193), rugs. 6 (Nr. 203), rugs. 30 (Nr. 222), spal. 18 (Nr. 238); 1931, liep. 22 (Nr. 162), rugs. 17 (Nr. 209), spal. 31 (Nr. 248), lapkr. 14 (Nr. 260); Jonas Šimkus, 1940, birž. 18 (Nr. 285)-1940, liep. 16 (Nr. 337); Saulius Stoma, 1990, geg. 8 (Nr. 1)-1994, vas. 11 (Nr. 29); Saulius Šaltenis, 1994, vas. 15 (Nr. 31)-1996, gruod. 5 (Nr. 238); Roma Grinbergienė, 1997, saus. 11 (Nr. 7)-1998, rugpj. 22 (Nr. 165); Jonas Vailionis, 1998, rugpj. 25 (Nr. 166)-1998, gruod. 19 (Nr. 250); Rimantas Varnauskas, 1998, gruod. 22 (Nr. 251)-2000, bal. 29 (Nr. 83); Aurimas Drižius, 2000, geg. 6 (Nr. 88)-2001, vas. 24 (Nr. 45); Algirdas Pilvelis, 2001, kovo 7 (Nr. 54)-2016, rugpj. 20 (Nr. 181/183); Rasa Čemeškienė, 2016, rugs. 10 (Nr. 184/186)-2017, gruod. 30 (Nr. 292/294); Rasa Pilvelytė-Čemeškienė, 2018, saus. 6 (Nr. 1/3)-
Red. kolegija: P. Klimas, L. Noreika, V. Zajančkauskas, 1918, geg. 16 (Nr. 58)-birž. 29 (Nr. 73); L. Noreika, J. Tumas, V. Zajančkauskas, 1918, liep. 4 (Nr. 74)-gruod. 31 (Nr. 166); A. Dėdelė (dien. laidos ir už. polit. red.), B. Tomas Dirmeikis (vyr. ir vidaus politikos red.), A. Gricius (ryt. laidos kronikos ir tech. red.), S. Leskaitis (kultūros reikalų ir beletristikos red.), Br. Raila (dieninės laidos ir užsienio politikos red.), V. Rastenis (red. sekretorius ir provincijos žinių red.), 1940, saus. 4 (Nr. 6), saus. 5 (Nr. 8); A. Dėdelė (dieninės laidos ir užsienio politikos red.), B. Tomas Dirmeikis (vyr. ir vidaus politikos red.), A. Gricius (rytinės laidos kronikos ir tech. red.), J. Kusa (sporto sk. red.), S. Leskaitis (kultūros reikalų ir beletristikos red.), Br. Raila (dieninės laidos ir užsienio politikos red.), V. Rastenis (red. sekretorius ir provincijos žinių red.), 1940, saus. 8 (Nr. 11)-birž. 15 (Nr. 280)
1918, liep. 21-rugs. 3 nebuvo išleista
Nuo 1935, spal. 29 leista dvi laidos: "Lietuvos aidas" ir "Lietuvos aidas: rytinė laida"; nuo 1939, bal. 16 rytinė laida pavadinta "Rytiniu Lietuvos aidu"; 1939, geg. 9-gruod. 30 leista ir "Vakarinis Lietuvos aidas"
Publikavimo vietos: Kaunas, 1928, vas. 1 (Nr. 1)-1940, liep. 16 (Nr. 337); Vilnius, 1990, geg. 8 (Nr. 1)-
Leidėjai: L. Noreika, 1918, lapkr. 17 (Nr. 134)-gruod. 6 (Nr. 150), gruod. 8 (Nr. 152)-1919, saus. 1 (Nr. 1); V. Gustainis, 1928, vas. 1 (Nr. 1)-birž. 30 (Nr. 120); akc. Pažangos bendrovė (A. b-vė Pažanga; A/B „Pažanga“), 1928, liep. 2 (Nr. 121)-1940, birž. 16 (Nr. 281); nenurodyta, 1918, birž. 25 (Nr. 71), gruod. 7 (Nr. 151); 1928, vas. 4 (Nr. 4), vas. 11 (Nr. 10), kovo 8 (Nr. 31), bal. 4 (Nr. 54), bal. 11 (Nr. 57); 1929, saus. 22 (Nr. 18), vas. 13 (Nr. 37), geg. 23 (Nr. 114), birž. 1 (Nr. 121), birž. 6 (Nr. 125), liep. 2 (Nr. 146), rugpj. 7 (Nr. 177), rugpj. 12 (Nr. 181), rugpj. 17 (Nr. 185), rugpj. 26 (Nr. 192), rugpj. 28 (Nr. 194), spal. 23 (Nr. 242), spal. 25 (Nr. 244), gruod. 3 (Nr. 276), gruod. 13 (Nr. 285); 1930, saus. 16 (Nr. 12), liep. 23 (Nr. 165), rugpj. 26 (Nr. 193), rugs. 6 (Nr. 203), rugs. 30 (Nr. 222), spal. 18 (Nr. 238); 1931, liep. 22 (Nr. 162), rugs. 17 (Nr. 209), spal. 31 (Nr. 248), lapkr. 14 (Nr. 260); 1940, liep. 6 (Nr. 319)-1940, liep. 16 (Nr. 337), 1990, geg. 11 (Nr. 2)-1990, liep. 3 (Nr. 29), 1990, liep. 12 (Nr. 36)-1992, liep. 14 (Nr. 135); [Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba ir Ministrų Taryba], 1990, geg. 8 (Nr. 1); Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, 1990, liep. 4 (Nr. 30)-1990, liep. 11 (Nr. 35); Lietuvos aidas, 1992, liep. 15 (Nr. 136)-2004, spal. 19 (Nr. 243); Trakų spaustuvė, 2004, spal. 20 (Nr. 244)-2010, kovo 13 (Nr. 56/58); "Lietuvos aido" fondas, 2010, kovo 17 (Nr. 59/61)-
Leista 1917-1919, 1928-1940; atkurta 1990
1919, saus. 11-1928, saus. 31 jį pakeičia: Lietuva, ISSN 1822-6418
Nuo 1928 prijungta: Lietuvis
Nuo 1990, geg. 8 iš dalies pakeičia: Valstybės žinios, ISSN 1822-6426
Yra daug numeravimo klaidų, 1918-1940
Savaitinis, 2019-
Kasdieninis, 1928-1935, Nr. 248, 1940, Nr. 1-281, 1990-2018
3 kartus per dieną, 1939, Nr. 211-807
2 kartus per dieną, 1935, Nr. 249-1939, Nr. 210
2-3 kartus per savaitę, 1917-1919
ISSN,ISBN,ISMN:
1648-4215
UDK:
3(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Viliaus Gaigalaičio kolekcija
Tema:
Lietuva – Politika ir valdymas – Laikraščiai
Šifras:
Adolfo Damušio demokratijos studijų centras : DCKp3
Periodikos fondas : Fp114, Ftp682
Periodikos fondas 2 : Ftp682
Retų knygų ir rankraščių fondas : GG3, AVMF3
Žiniasklaidos skaitykla : Ftp682
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai