Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Brangusis: "Šiuomi turime garbės pranešti, kad Lietuvių darbininkų sąjungos vajus prasideda pirmą dieną gruodžio ir tęsis iki pirmos dienos kovo, 1927 m. …" : [raginimas stoti į Lietuvių darbininkų sąjungą bei prenumeruoti laikraštį "Darbininkas"] / … L.D.S. centro valdyba
Išleidimo duomenys:
[Boston, Mass.] : [Lietuvių darbininkų sąjunga], 1926]
Apimtis:
[1] p. ; 30 cm
Pastabos:
Virš antr.: Lietuvių darbininkų sąjunga, So. Boston, Mass.
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:1375711)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 28
Dear: "It is an honor to inform you that the Lithuanian Workers’ Union campaign… "
UDK:
061.2:331.105.24(73)(=172)
331.105.24:061.2(73)(=172)
070.33(73)(=172)
Tema:
Amerikos lietuvių darbininkų sąjunga
Darbininkas, laikraštis
Amerikos lietuvių darbininkai – Draugijos ir kt.
Amerikos lietuvių laikraščiai
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1375711
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai