Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Gerb. Tamsta, – "Birželio 17 dieną 1931 metais 7 valandą vakare Stevens viešbutyje … Chicago, Illinois, Lietuvių Rymo-katalikų federacijos apskrities iniciatyva rengiama Jo Ekscelencijos vyskupo Petro Bučio pagerbimo puota …" : [kvietimas]
Išleidimo duomenys:
[Chicago, Ill.] : [s.n.], [1931]
Apimtis:
1 lap. ; 21 cm
Pastabos:
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:1363931)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 23
Dearly Esteemed, - "The banquet in honor of the bishop Petras Bučys…" : an invitation
UDK:
272-722.53:394.4(73)(=172)(049.1)
394.4(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Būčys, Pranciškus Petras, 1872–1951 – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Tema:
Amerikos lietuvių kunigai – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Renginiai – Ilinojaus valstija – Čikaga – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1376969

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai