Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Gerbiamas tamista:- "Amerikos lietuvių Rymo katalikų federacijos Chicagos apskritys, rengia šeiminišką vakarą puikia programa, antradieny, birželio 28-tą d., 1921 m. Dievo Apveizdos parap. svetainėje …" : [skirta kunigui profesoriui Pranciškui Bučiui pagerbti] / A. L. R. K. federacijos Chicagos apskričio komisija
Išleidimo duomenys:
[Chicago, Ill.] : [s.n.], 1921, birž. 22
Apimtis:
1 lap. ; 21 cm
Pastabos:
Prieš antr.: Amerikos liet. R.-K. fed. Chicagos apskritys
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:1376968)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 23
Dearly Esteemed:- "Lithuanian Roman Catholic Federation of America Chicago districts organize an homey evening…"
UDK:
272-722.53:394.4(73)(=172)(049.1)
394.4(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Būčys, Pranciškus Petras, 1872–1951 – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Tema:
Amerikos lietuvių kunigai – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Renginiai – Ilinojaus valstija – Čikaga – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1376968

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai