Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Gerb. Tamsta: – "1933 metais, birželio mėn. 14 dieną (trečiadienį) atvyks į Chicagą J. E. p. Bronius Balutis, Lietuvos pasiuntinys Vašingtone ir įteiks D. L. kng. Gedimino ordiną Motinai Marijai, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos generalinei viršininkei …" : [kvietimas]
Išleidimo duomenys:
[Chicago, Ill.] : [s.n.], [1933]
Apimtis:
1 lap. ; 27 cm
Pastabos:
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:1363704)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 28
Dearly esteemed: - "His Eminence Mr. Bronius Balutis, the Lithuanian ambassador in Washington, will come to Chicago…" : an invitation
UDK:
394.43(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Kaupaitė, Kazimiera, 1880–1940, sesuo – Medaliai, ordinai ir kt.
Balutis, Bronius Kazys, 1879–1967
Tema:
Garbės apdovanojimai – Ilinojaus valstija – Čikaga – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Vienuolės – Medaliai, ordinai ir kt.
Amerikos lietuvių visuomenės veikėjai
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1363704

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai