Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Gerb. Tamsta: "Turime garbės Tamstą kviesti dalyvauti rengiamąjame profesoriaus M. Biržiškos išleistuvių į Lietuva pagerbti, bankiete-vakarienėje, įvyksiančiame ketvirtadienyje, 1931 m. balandžio mėn. 23-čią d., Astor viešbuty … New Yorke …" : [kvietimas]
Išleidimo duomenys:
[New York, N.Y.] : [D.L.K. Vytauto Didžiojo komitetas], [1931]
Apimtis:
1 lap. ; 18 cm
Pastabos:
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:1376971)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 23
Dearly Esteemed: "We have the honor to invite you to the farewell banquet of prof. M. Biržiška… " : an invitation
UDK:
394.4(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Biržiška, Mykolas, 1882–1962 – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Tema:
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Renginiai – Niujorko valstija – Niujorkas – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Amerikos lietuviai – Visuomeninis gyvenimas
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1376971
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai