Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Списки населенныхъ местъ Сувалкской губерніи, какъ матеріалъ для историко-этнографической географіи края / собралъ Э.А. Вольтеръ
Išleidimo duomenys:
Санктпетербургъ : типографія Императорской академіи наукъ, 1901
Apimtis:
[2], 7, 315, [1] p. ; 29 cm
Pastabos:
Tekstas rus., liet., lenk. ir lot.
Lot. ir slav. šriftas
Kaina: Цена: 3 р. - Prix: 7 Mk. 50 Pf.
Įterptas kito leid. antr lapas su inv. nr. 195510: Матеріалы для историко-этнографической географіи Северо-Западной Россіи, Санктпетербургъ, 1894 (LNB: 195509)
Bibliogr. pratarmės tekste ir išnašose
Kn. taip pat: „Таблица опечатокъ“, p. [316]
Priedai: Названія тоней на озерахъ „Вигры“, „Поставъ“, „Длуге“, „Крживе“, „Зуброво“, „Довцинъ“ и „Пертане“ Сувалкскаго уезда, Сувалкской губерніи : [žūklaviečių pavadinimai Vygrių, Postovio, Ilgio, Kreivio, Zubtio, Dautenio ir Pirtinio ežeruose Suvalkų a., Suvalkų gub.] ; Названія тоней на озерахъ Дусъ, Метеле и Обелія, находящихся въ гмине Метеле, Сейнскаго уезда, Сувалкской губерніи : [žūklaviečių pavadinimai Dusios, Metelių ir Obelijos ežeruose, esančiuose Metelių v., Seinų a., Suvalkų gub.]. Actum Nieder Gelgudischken am 30 Decbr. 1805 : [Žemojo Gelgaudiškio protokolas. 1805 m. gruodžio 30 d. Išrašas iš dvarininko Gustavo Koidelio ir Daujočių k. baudžiauninkės Marijos Šventoraitienės bylos dėl jos išvarymo iš ūkio už baudžiavos prievolių nevykdymą] ; … den 24 April 1805 : [1805 m. balandžio 24 d. Apie Baltkojų k. baudžiauninko Adomo Paškevičiaus atsisakymą savo ūkio] ; … den 26 Novbr. 1806. : [… 1806 m. lapkričio 26 d. Apie Mozūriškių k. baudžiauninko Adomo Šedlevskio ūkio atidavimą Jonui Adomaičiui] ; … den 4 April. 1805. [… 1805 m. balandžio 4 d. Apie Baltkojų k. baudžiauninko Juozo Baranausko atsisakymą savo ūkio] ; Actum Gielgudischken den 19 Novbr. 1805. : [Gelgaudiškio aktas. 1805 m. lapkričio 19 d. Apie Basčių k. baudžiauninkės Onos Bastienės atsisakymą savo ūkio]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1R0000135220
UDK:
314(474.5)
314(438)
913(474.5)(091)
913(438)(091)
Tema:
Suvalkija (Lietuva) - Gyventojai - Surašymas
Suvalkai (Lenkija) - Gyventojai - Surašymas
Suvalkija (Lietuva) - Istorinė geografija
Suvalkų kraštas (Lenkija) - Istorinė geografija
Šifras:
Bendrieji fondai : D1084
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C(LKA)rus.5/901

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai