Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Kviečiame į musų metinį S.L.A. 36-os kp. išvažiavimą : įvyksta sekmadieny, rugpiučio - Aug. 6 dieną, 1933 … / rengimo komisija
Išleidimo duomenys:
[Chicago, Ill.] : [s.n.], [1933]
Apimtis:
1 lap. ; 24 cm
Pastabos:
S.L.A.: Susivienijimas lietuvių Amerikoje
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:762649)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
We invite you to the annual event of the Lithuanian Alliance of America Chapter No. 36…
UDK:
394.48(73)(=172)(049.1)
Tema:
Susivienijimas lietuvių Amerikoje
Amerikos lietuviai – Draugijos ir kt.
Iškylos – Ilinojaus valstija – Čikaga – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S762649

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai