Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Gerbiamieji. "Pereitas, VII, L.D.S. seimas pageidavo, kad šiemet, spalių ir lapkričio mėn. būtų daromas, L.D.S. narių prirašymo, kat. spaudos platinimo, laikraščių užrašinėjimo, aukų "Darb." pagerinimui rinkimo vajus" : [raginama aukoti sąjungai]
Išleidimo duomenys:
[So Boston, Mass.] : [Lietuvių darbininkų sąjunga], [1922]
Apimtis:
1 lap. ; 31 cm
Pastabos:
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:762635)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
Dear. "In the last 7th Seimas, the Lithuanian Workers’ Union expressed a wish…"
UDK:
061.2:323.3-057.16(73)(=172)
323.3-057.16:061.2(73)(=172)
364.044.64(73)(=172)
Tema:
Amerikos lietuvių darbininkų sąjunga
Amerikos lietuviai – Labdaringa veikla
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S762635
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai