Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Sutiktuvių vakarienė. "Iš Australijos per St. Francisko, Cal. į Chicagą atvyksta spalių 12 dieną, Amerikos lietuvių atstovas į Tarptautinį eucharistinį kongresą didžiai gerbiamas kun. prof. Pr. Bučys, Marijonų kongregacijos vyriausias vadas …" / L.R.K. fed. Chicagos apskr. Euch. kongreso komisija
Išleidimo duomenys:
[Chicago, Ill.] : [s.n.], [1928]
Apimtis:
1 lap. : portr. ; 23 cm
Pastabos:
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:1318817)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 26
A welcome dinner. "On October 12, prof. Fr. Bučys, the head of the Marians of the Immaculate Conception and a Lithuanian-American representative, will arrive from Australia through San Francisco, CA to Chicago, to the International Eucharistic Congress …"
UDK:
394.48(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Būčys, Pranciškus Petras, 1872–1951 – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Tema:
Amerikos lietuvių kunigai – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Specialūs renginiai – Ilinojaus valstija – Čikaga – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1318817

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai