Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Svečiai iš Lietuvos! Prof. kanauninkas F. Kemešis, prof. B. Vitkus, rašytojas ir prakalbininkas p. P. Babickas : Elizabethe jie bus gegužės (May) 7 d. 1934 m. pirmadienio vakare, 8 val. "Laisvės" svetainėje, užkviečia Elizabetho Vilniaus vadavimo skyrius : [kvietimas į paskaitas]
Išleidimo duomenys:
[Elizabeth, N.J.] : [s.n.], [1934]
Apimtis:
1 lap. ; 22 cm
Pastabos:
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:1322213)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 05
Guests from Lithuania! Prof. canon F. Kemešis, Prof. B. Vitkus, and writer and speaker, Mr. P. Babickas…
UDK:
394.4(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Kemėšis, Fabijonas, 1880-1954
Vitkus, Balys, 1898-1988
Babickas, Petras, 1903-1991
Tema:
Kalbos, kreipimaisi ir kt., lietuvių – Naujojo Džersio valstija – Elizabetas – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Renginiai – Naujojo Džersio valstija – Elizabetas – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Amerikos lietuviai – Visuomeninis gyvenimas
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1322213
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai