Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
$ 1000 atsieis pastatyti scenoje įžymaus mūsų poeto Putino šešių aktų drama Valdovo sunus : rengia Liet. Vyčių Chicagos apskritis, ned., kovo 12 d., 1922 Aryan Grotto Temple teatre : [skelbimas]
Išleidimo duomenys:
[Chicago, IIl.] : [s.n.], [1922] (Chicago, Ill. : Lietuvos Vyčių sp.)
Apimtis:
1 lap. ; 23 cm
Pastabos:
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:1322167)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 07 04
$1000 will be needed to mount a six act drama "The Ruler's Son" written by a well-known poet, Putinas : organized by the Knights of Lithuania Chicago district…
UDK:
792.2(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Mykolaitis-Putinas, Vincas, 1893-1967
Tema:
Teatras – Ilinojaus valstija – Čikaga – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Amerikos lietuviai – Kultūrinis gyvenimas
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1322187

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai