Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Rytoj masinis lietuvių mitingas Chicagos lietuvių auditoriume : R. Mizara kalbės apie Vokietiją, V. Andrulis Lietuvos nepriklausomybės klausimu … : [skelbimas] / ALDLD 1 apskritis
Išleidimo duomenys:
[Chicago, Ill.] : [s.n.], [1930]
Apimtis:
1 lap. ; 23 cm
Pastabos:
ALDLD: Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugija
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:762651)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
Tomorrow Lithuanian mass rally in the Chicago Lithuanian Auditorium : R. Mizara will speak about Germany, V. Andrulis about the independence of Lithuania… : an announcement
UDK:
323.23(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Mizara, Rojus, 1895-1967 – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Andrulis, Vincas, 1890-1972 – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Tema:
Kalbos, kreipimaisi ir kt., lietuvių – Ilinojaus valstija – Čikaga – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Mitingai, susirinkimai ir kt. – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Amerikos lietuviai – Politinė veikla – Ilinojaus valstija – Čikaga
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S762651
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai