Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Atsiszaukimas. "Vardan mokslo ir Dailes draugijos pasiuntiniu isz Lietuvos dro. J. Basanaviczeus ir p. M. Yczo kurie pribus suprakalboms spaliu 16. 8 val. vakare…"
Išleidimo duomenys:
[Forest City, Pa.] : [s.n.], [1913]
Apimtis:
1 lap. ; 27 cm
Pastabos:
Datuojama pagal tekstą
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 06
An appeal. "Dr. J. Basanavičius and Mr. M. Yčas, the delegates of the Society for Science and Art, …"
UDK:
394.4(73)(=172)(049.1)
Apie asmenį:
Yčas, Martynas, 1885-1941 – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Basanavičius, Jonas, 1851-1927 – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Tema:
Kalbos, kreipimaisi ir kt., lietuvių – Pensilvanijos valstija – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Renginiai – Pensilvanijos valstija – Afišos, skelbimai, plakatai ir kt.
Amerikos lietuviai – Visuomeninis gyvenimas
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S950657

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai