Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Teatras ir balius! : rengiama 14-tos kuopos Susivien. liet. Amer. nedelioj, 15-ta diena lapkričio, 1914 metu… : loš teatrą "Mirtos" draugyja. Dainuos C.L. teatrališkas choras ir "Mirtos" choras : programas / 14-kp. komitetas
Išleidimo duomenys:
[Cleveland, Ohio] : [Susivienijimo lietuvių Amerikoje 14 kuopa], [1914]
Apimtis:
1 lap. ; 28 cm
Pastabos:
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago (LNB: NA:762620)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 09 12
Theater and ball organized by the Lithuanian Alliance in America Chapter No. 14…
UDK:
792.2(73)(=172)
394.4(73)(=172)
Tema:
Teatras – Programos – Ohajo valstija – Klivlandas
Pokyliai – Ohajo valstija – Klivlandas
Amerikos lietuviai – Kultūrinis gyvenimas
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S762620

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai