Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Kaip lietuviai Amerikoj gyvena? : galite pamatyti Amerikos lietuvio dr. A.M. Račkaus muziejaus parodoj, kurion jis atvežė apie 50.000 eksponatų, jo surinktų per 21 metus Amerikoj… : [skelbimas] / Draugijos užsienio lietuviams remti valdyba
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [Draugija užsienio lietuviams remti], [1935] (Kaune : "Raidės" sp.)
Pastabos:
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 06 07
How do Lithuanians live in America? You could see it all at the exhibition of dr. A.M. Rackus's Museum : an announcement
UDK:
069.9(474.5)(085.8)
314.151.3-054.72(73)(=172)(085.8)
Apie asmenį:
Račkus, Aleksandras Mykolas, 1893–1965 – Kolekcijos
Tema:
Vytauto Didžiojo karo muziejus – Parodos
Migracija
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : S1296337
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai