Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Skrupskelis, Kęstutis (1938-)
Antraštė:
Ateities draugai : ateitininkų istorija (iki 1940 m.) / Kęstutis Skrupskelis
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Naujasis židinys-Aidai : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
798, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm
Pastabos:
Ateitininkų istorijos šaltiniai: p. 780-782
Bibliogr. išnašose
Asmenvardžių r-klė: p. 783-798
Tiražas 2000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-95059-2-3 (įr.)
UDK:
329.78(474.5)(091)
Tema:
Ateitininkai – Lietuva – Istorija
Šifras:
Bendrieji fondai : 3-10-16896
Lituanistikos skaitykla : LT329(474.5)/Sk-71
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1326969/10
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai