Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Viltis = The hope : lietuviszkai-tautiszkas, darbininkiszkas laikrasztis
Išleidimo duomenys:
Shenandoah, Pa. : V.J. Stagaras & Co., 1899-1900
Pastabos:
Red.: [Vincas Šlekys]; [Jonas Montvila], 1900, saus. 6 (Nr. 1)-rugpj. 4 (Nr. 31):
Numeracijoje yra klaidų:
Savaitinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000989652
UDK:
314.151.3-054.72(73)(=172)(054)
323.1(474.5)(054)
Tema:
Amerikos lietuviai - Politinė veikla - Laikraščiai
Tautinė savimonė - Lietuva - Laikraščiai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai