Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Tawo prietelis. Pasiuntinystės laiszkas : laiszkas dėl praplatinimo ir szelpimo Diewo karalystės : [laikraštis] / [redaktorius] D. Sköries
Išleidimo duomenys:
[Bitėnai] : Evangėliszka namû pasiuntinystės draugystė, [1909-1913]
Pastabos:
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Red.: D. Skeries (verantw. Red.), [1910], Nr. 4; (red.), [1913], Nr. 6
Publikavimo vieta: [Klaipėda], [1910-1913]
Leidėjas: Lietuwiszka krikszczioniszka rasztu platinimo draugyste, Szameitkiemuose (Litauische Traktaten-Verein zu Szameitkehmen), [1910], Nr. 4, [1913], Nr. 6
Got. šriftas
Nežinomo dažnumo, 1911-1913
Ketvirtinis, 1909-1910
UDK:
274.5(474.5)(054)
Tema:
Evangelikų liuteronų bažnyčia – Lietuva – Laikraščiai
Klaipėdos kraštas (Lietuva) – Religinis gyvenimas ir papročiai – Laikraščiai
Susiję dokumentai:
Pasiuntinystės laiszkas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai