Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Raudonasis artojas : Baltgudijos Komunistų partijos CK dvisavaitinis laikraštis
Išleidimo duomenys:
Minskas : [s.n.], 1927-1937
Pastabos:
Paantr.: Baltarusijos Komunistų partijos CK dvisavaitinis laikraštis, 1928, Nr. 4-21; Baltarusijos Komunistų partijos CK savaitinis laikraštis, 1928, Nr. 22-1930, Nr. 1; Baltarusijos Komunistų partijos CK laikraštis, 1930, Nr. 2-1934
Red.: Antanas Niedvaras (Jonas Bučiukas), 1928, birž. 15 (Nr. 9)-1931, Nr. 13, 1932, Nr. 2, 3-1933, Nr. 24; Aleksandras Jakševičius, 1931, Nr. 14-32?; 1931, Nr. 40-1932, Nr. 1; Feliksas Vaišnoras, 1931, Nr. 35-39, 1933, Nr. 31?-1934, Nr. 34, 1934, Nr. 47-48, 56-1935, Nr. 7, 10-26, 35-52, 56-58, 61-1936, Nr. 9, 11-20, 25-30, 35-57; 60-1937, Nr. 13, 15-30, 38-42; J. Stankus (Jonas Kasperaitis), 1935, Nr. 53-55, 59-60, 1936, 10 Nr. 21-24, 31-34, 58-59, 1937, Nr. 14, 31-37; J. Stašelis, 1934, Nr. 49-55, 1935, Nr. 8-9, 27-34; K. Preikšas (red. pav.), 1934, rugpj. 1; J. Kasperaitis, 1937
Leidėjas: [Baltarusijos KP CK]
Įdėtiniai priedai: Daliosios literatūros lapelis, 1930; Literatūros lapelis, 1933-1937; Vaikų lapelis, 1934-1935; Leningradiečių lapelis, 1935-1936
Klaidos numeracijoje: 1929, Nr. 29 [i.e. 1] (44). 1931, Nr. 25(188 [i.e. 189]). 1931, Nr. 30(19 [i.e. 194]). 1934, Nr. 15(736 [i.e. 376]). 1934, Nr. 17(338 [i.e. 378)]. 1937, Nr. 36(631 [i.e. 613]). Ištaisius ištisinėje numeracijoje klaidas, paskutinis 1937, Nr. 42(619) turėtų būti Nr. 42(620)
Savaitinis, 1928, Nr. 22-1930, Nr. 1; 1930, Nr. 28-1937
2 kartus per sav., 1930, Nr. 2-27
Dvisavaitinis, 1927-1928, Nr. 21
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000942103
UDK:
314.151.3-054.72(476)(=172)(054)
329(476)(=172)(054)
Tema:
Baltarusijos lietuviai – Politinė veikla – Laikraščiai
Partijos ir politiniai judėjimai – Baltarusija – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Hp245
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai