Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Laisvas žodis : politikos, literatūros ir visuomenės laikraštis / [redaguoja] redakcijos komisija
Išleidimo duomenys:
Ryga : Lietuvių karininkų [XII] armijos Pildomasai komitetas, 1917-1918
Pastabos:
Paantr.: lietuvių karininkų sąjungos savaitinis laikraštis, 1917, lapkr. 1 (Nr. 9)-1918
Red. komisija: [Juozas Giedraitis, Petras Gužas, Juozas Mikuckis, Ladas Natkevičius, Jonas Stašelis], 1917, birž. 30 (Nr. 1)-rugpj. 20 (Nr. 8); Jurgis Byla (J. Byla), Jurgis Elisonas (J. Elisonas), Ladas Natkevičius (Bl. Natkevičius), Kazys Šimonis (K. Šimonis), 1917, lapkr. 1 (Nr. 9)-1918
Išleid. duom.: Petrogradas : [Lietuvių karininkų sąjungos Centro komitetas], 1917, lapkr. 1 (Nr. 9)-1918
Priedai: Laisvas žodis : švenčių dovanėlė : Nr. 16 priedas. - [1917, gruod. 24 (1918, saus. 6)]. - [Sankt Peterburgas : Lietuvių karininkų sąjungos Centro komitetas]
Savaitinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000906214
UDK:
314.151.3-054.72(474.3)(=172)(054)
Tema:
Latvijos lietuviai – Politinė veikla – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Hp223

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai