Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Lietuvos karo invalidas : vienkartinis Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys : 10 metų Lietuvos Nepriklausomybei paminėti : 1918-1928 / redaktorius Petras Biržys (Akiras)
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Lietuvos karo invalidų sąjunga, 1928, 1930-1938
Apimtis:
31-32 cm
Pastabos:
1934; 1935, [Nr. 2] - dalis teksto suom.; 1936 - dalis teksto est.; 1937 - dalis teksto latv.
Paantr.: vienkartinis Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys: 1923-1928; [1928, Nr. 2]; Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys; 1930; vienkartinis iliustruotas Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys; 1931, 1932, 1934, 1935, [Nr.1]; vienkartinis iliustruotas Lietuvos karo invalidų sąjungos ir Vyčių brolijos leidinys, 1933; suomių numeris, II laida : vienkartinis iliustruotas Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys, 1935, [Nr. 2]; vienkartinis iliustruotas Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys skiriamas Estijai, 1936, [Nr. 1]; Lietuvos karo invalidų sąjungos leidinys, 1936, lapkritis
Red.: A. Kuosa, [1928, Nr. 2]; 1931; JOnas Barčius (Jonas P. Barčius), 1930; 1935, [Nr. 1]; 1936-1938; Liudas Žukauskas-Sakalinis (L. Žukauskas), 1932-1934; 1935, [Nr. 2]
Leidėjai: Lietuvos karo invalidų sąjunga ir Vyčių brolija, 1933; Lietuvos karo invalidų sąjunga, 1934-1938
Matmenys: 34 cm, 1930-1938
Kasmetinis, 1930-1934; 1937-1938
2 kartus per metus, [1928]; 1935-1936
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000888076
UDK:
355.292(051)
Tema:
Lietuvos karo invalidų sąjunga – Periodika
Veteranai, neįgalūs – Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Etp144
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai