Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Pasiuntinystės laiszkas : [laikrasztis] / rėdomas per D. Kallweit
Išleidimo duomenys:
Tilžė : Lietuwiszka baptistû draugystė, 1903-1908
Pastabos:
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Got. šriftas
Ketvirtinis, 1906-1908
Mėnesinis, 1903-1905
UDK:
277.4(474.5)(051)
Tema:
Lietuvininkai – Religija – Periodika
Baptistai – Periodika
Mažoji Lietuva (Rusija ir Lietuva) – Religija – Periodika
Susiję dokumentai:
Tawo prietelis. Pasiuntinystės laiszkas
Šifras:
Periodikos fondas : Bp1042
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai