Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Darbininkų balsas : lietuvių pramoniečių darbininkų organas : [laikraštis]
Išleidimo duomenys:
Baltimore, Md. : Lietuvių rubsiuvių antro skyriaus, lokalo 192, Pram[onės] pas[aulio] darbininkai, 1914-1917
Pastabos:
Aprašyta iš: 1914, Nr. 1 ir 5, 6, kopijų; 1915, Nr. 11, 12, 17, 21, 29, 39, 43, 44, 47-49, 51; 1916, Nr. 1-3, 5, 6, 9-16, 18-27, 29-32, 34-36, 38-50, 52; 1917, Nr. 1-8, 11-15, 18, 19
Paantr.: oficialis lietuvių pasaulio pramonės darbininkų organas, 1917, geg. 10 (Nr. 14)-rugpj. 23 (Nr. 19)
Red.: [Domininkas Keliauninkas], 1914, geg. 1-1916, Nr. 8 (Nr. 1); [A. Brijūnas], 1916, kovo 2 (Nr. 9)-[?]
Publikavimo duom: Kooperatyvė Darbininkų balso bendrovė, 1914, gruod. 3 (Nr. 5), gruod. 10 (Nr. 6); 1915-1917, kovo 29 (Nr. 13); Chicago : P[asaulio] P[ramonės] D[arbininkų] laikraštinis biuras, 1917, geg. 10 (Nr. 14)-rugpj. 23 (Nr. 19)
Savaitinis, 1914, gruod. 3 (Nr. 5)-1917, rugpj. 23 (Nr. 19)
Įvairaus dažnumo, 1914, geg. 1 (Nr. 1)-Nr. [4]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000777691
UDK:
314.151.3-054.72(=172)(054)
Tema:
Lietuviai emigrantai – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Hp200

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai