Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Lietuvos studentas = Etudiant de Lithuanie : dvisavaitinis akademinis laikraštis / vyr. redaktorius Albinas Briedis
Išleidimo duomenys:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto fakultetinių draugijų sąjunga, 1930-1934
Pastabos:
Dalis teksto vok., 1931, birž. 1 (Nr. 11)
Paantr.: visų Lietuvos studentų dvisavaitinis akademinis laikraštis, 1933-1934
Red.: Valerijonas Knyva (vyr. red.), 1931, spal. 1 (Nr. 14)-spal. 31 (Nr. 16); Antanas Mušinskas, 1931, lapkr. 20 (Nr. 17)-gruod. 15 (Nr. 19); Vytautas Mačys, 1931, lapkr. 20 (Nr. 17)-1932, vas. 15 (Nr. 3); Juozas Rimantas (J. Slapšinskas), 1932, kovo 1 (Nr. 4)-spal. 1 (Nr. 12); Albinas Briedis, 1932, spal. 15 (Nr. 13)-1933, geg. 15 (Nr. 8); B. Brazdžionis (ats. red.), 1933, rugs. 15 (Nr. 9)-1934
Red. kolegija: [Zigmas Balevičius, Adolfas Baliūnas, Albinas Briedis (vyr. red.)], 1930; [Benediktas Babrauskas, Zigmas Balevičius, Albinas Briedis (vyr. red.), Julijonas Būtėnas, K. Morkelis, Jonas Narbutas, Rakauskas J.], 1931; Benediktas Babrauskas (B. Babrauskas), Albinas Briedis Albinas (A. Briedis), B. Bukauskas, Juopzas Rimantas (J. Slapšinskas), 1932, vas. 15-Nr. 3; Benediktas Babrauskas (B. Babrauskas), Albinas Briedis (A. Briedis), B. Bukauskas, Jonas Jurgis Gocentas (J. Gocentas), Juozas Rimantas (J. Slapšinskas), 1932, kovo 1 (Nr. 4)-lapkr. 16 (Nr. 15); Benediktas Babrauskas (B. Babrauskas), Albinas Briedis (A. Briedis), Bronius Tomas Dirmeikis (B. Dirmeikis), Juozas Rimantas (J. Slapšinskas), Tadas Zaleskis (T. Zaleskis), 1932, gruod. 1 (Nr. 16)-1933, kovo 1 (Nr. 4); Benediktas Babrauskas (B. Babrauskas), Albinas Briedis (A. Briedis), Juozas Lingis (J. Lingis), 1933, bal. 28 (Nr. 7), birž. 15 (Nr. 8); [Jonas Butkus, Jonas Rackevičius, J. Simokaitis], 1933, lapkr. 15 (Nr. 12); [Vytautas Linkevičius, Domininkas Urba], 1934.
V[ytauto] D[idžiojo] U[niversiteto] stud[entų] atstovybė, 1932, vas. 1 (Nr. 2)-gruod. 15 (Nr. 170); V[ytauto] D[idžiojo] Un[iversite]to ir Ž[emės] Ū[kio] Akad [emijos] stud[entų] atstovybės, 1933, saus. 16 (Nr. 1)-Nr. 11; [Vytauto Didžiojo universiteto ir Dotnuvos žemės ūkio akademijos studentų atstovybės], 1933, lapkr. 15 (Nr. 12)-1934
Dvisavaitinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000771094
UDK:
378(474.5)(054)
Tema:
Studentai – Lietuva – Laikraščiai
Aukštasis mokslas – Lietuva – Laikraščiai
Susiję dokumentai:
Studentas
Lietuvos studentas [Mikrofilmas]
Šifras:
Periodikos fondas : Gp79
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai