Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Pirmojo spaudos baliaus naujienos : [laikraštis] / red. Kazys Binkis (K. Binkis)
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : Liet[uvos] žurn[alistų] sąjunga, 1929
Pastabos:
Red. kolegija: [Kazys Binkis, Augustinas Gricius, Jonas Kalnėnas, Antanas Rimydis]
Nereguliarus
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000766123
UDK:
654.19(474.5)(054)
05/07(474.5)(054)
Tema:
Spauda – Lietuva – Laikraščiai
Žurnalistika – Lietuva – Laikraščiai
Visuomenės informavimo priemonės – Lietuva – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Ep575
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai