Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Kovos vėliava : darbininkų, bežemių ir mažažemių ūkininkų laikraštis : Lietuvos revoliucinių socialistų-liaudininkų partijos organas / atsakomasis redaktorius Mečislovas Markauskas (Markauskis)
Išleidimo duomenys:
Vilnius : [s.n.], 1918-1919
Pastabos:
Aprašyta iš 1918, Nr. 1-1919, Nr. 4
Red.: [Januškevičius Mikalojus (fakt. red.)]
Red. komisija: redaguoja redakcijos komisija, 1918, gruod. 21 (Nr. 2), gruod. 25 (Nr. 3); Iešmanta (Ješmanta) Albinas, Januškevičius Mikalojus, Markauskas (Markauskis) Mečislovas, Žiugžda Juozas, 1919, saus. 1 (Nr. 4)
Leidėjas: [Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija]
2 kartus per sav.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000761665
UDK:
631.115(474.5)(054)
323.3-057.16(474.5)(054)
329(474.5)(054)
Tema:
Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija – Laikraščiai
Ūkininkai – Lietuva – Laikraščiai
Darbininkai – Lietuva – Laikraščiai
Partijos ir politiniai judėjimai – Lietuva – Laikraščiai
Susiję dokumentai:
Naujoji Lietuva
Šifras:
Periodikos fondas : Hp292

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai