Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Mūsų tiesa : Liet[uvių] soc[ialistų] sąjungos organas : [laikraštis] / redaktorius Vincas Rudaitis (V. Rudaitis)
Išleidimo duomenys:
Philadelphia, Pa. : [s.n.], 1919
Pastabos:
Paantr.: nurodyta metrikose
Red.: [Jurgis Baltrušaitis] (ats. red.); [Kazimieras Vidikas]; J.J. Kraucevičius (J. J. Krauvcevičius), 1919, rugpj. 20 (Nr. 9)-rugs. 15 (Nr. 10)
Išleid. vieta: Brooklyn (N.Y.), 1919, rugpj. 20 (Nr. 9)-gruod. 23 (Nr. 11 [i.e. 12])
Leidėjas: [Lietuvių socialistų sąjunga]
Numeracijos klaidos: 1919, birž. 24 (Nr. 7 [i.e. 8]). 1919, gruod. 23 (Nr. 11 [i.e. 12])
Nereguliarus
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000743147
UDK:
314.151.3-054.72(73)(=172)(054)
Tema:
Amerikos lietuviai – Politinė veikla – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Hp317
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai