Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Solak, Zbigniew (1953-2004) (Solakas, Zbigniewas)
Antraštė:
Tarp Lenkijos ir Lietuvos. Mykolo Römerio gyvenimas ir veikla (1880-1920 metai) / Zbigniew Solak ; [iš lenkų kalbos vertė Irena Tumelytė] ; Lietuvos istorijos institutas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
400, [18] iliustr. lap. ; 23 cm
Pastabos:
Orig. antr.: Między Polską a Litwą
Bibliogr.: p. 365-383
Pavardžių r-klė: p. 384-397
Kn. taip pat: Pratarmė lietuviškajam leidimui / Rimantas Miknys, p. 7-14
Tiražas 400 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-9955-847-01-4 (įr.)
UDK:
34(474.5)(092)
Apie asmenį:
Römeris, Mykolas, 1880-1945
Tema:
Teisininkai – Lietuva – Biografijos
Visuomenės veikėjai – Lietuva – Biografijos
Šifras:
Bendrieji fondai : 3-08-16171
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/So-44
Laisvalaikio skaitykla : LS929/So-44
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1305871/08
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai