Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose / sudarė Vytautas Baliūnas
Išleidimo duomenys:
Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2007 (Kaunas : Aušra)
Apimtis:
799, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm
Pastabos:
Santr. angl.
Turinyje aut.: Albinas Adomaitis, Algirdas Titus Antanaitis, Petras Babickas, Stasys Antanas Bačkis, Juozas Balčikonis, Vytautas Balčiūnas, Leonas Baltušauskas-Baltušis, Vilhelmas Baltušis, Česlovas Baltuška, Kazimieras Barauskas-Barėnas, Kazys Bizauskas, Povilas Brazdžiūnas, Vladas Būtėnas-Ramojus, Domas Cesevičius, R. Čepas, Daumantas Čibas, Raimondas Dambrauskas, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Viktorija Daujotytė, Jonas Dičius, Bronė Dičiūtė-Variakojienė, Halina Didžiulytė-Mošinskienė, Zenonas Dučmanas, Jurgis Elisonas, Elena Gabulaitė, Vytautas Geršvaldas-Juškevičius, Algimantas Grigonis, Matas Grigonis, Vytautas Gudelis, Algimantas Gureckas, Kazys Inčiūra, Stasys Janušonis, Antanas Jasnauskas, Gediminas Jokūbonis, B.M. Judelevičius, Stasys Juodikis, Antanas Juozapavičius, Antanas Juška, Gediminas Karka, Juozas Keliuotis, Gražina Kiburytė, Vytautas Knizikevičius, Algirdas Kuzma, P. Labanauskas, Jonas Laužikas, Jonas Lelis, Petras Lelis, Konstancija Lelytė-Banionienė, Julijonas Lindė-Dobilas, Alfonsas Lipnickas, Henrikas Lukaševičius, Ona Maksimaitienė, Ona Marcinkevičiūtė-Butkienė, Juozas Masilionis, Jonas Matulionis, Vytautas Mikalauskas, Kazimieras Mikolajūnas, Vytautas Mikšys, Aleksandras Mikutavičius, Žanas Mokleras, Venantas Morkūnas, Petras Mulevičius-Molis, Alė Namikienė, J. Narūnė-Narutavičienė, Jonas Navasaitis, Rimantas Niedvaras, Kazys Pabedinskas, Paulinas Paliukas, Evaldas Palšaitis, Irena Parulytė-Kriaučeliūnienė, Regina Parulytė-Kučienė, Vytautas Patupas, Gediminas Patupis, Vladas Paulauskas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Marija Požėlienė, Bronius Puronas, Marija Putramentienė-Giedraitienė, Jonas Ragauskas, Marija Ramanauskaitė-Statkevičienė, Jurgis Reizgys, Zenonas Repčys, Antanas Rukuiža, Samuelis Sauchatas, Aldona Sauliuvienė-Rusinienė, Rimvydas Sideravičius-Sidrys, Pranas Skardžius, Vygandas Skimundris, Vytautas Skuodis, Stasys Sližys, Juozas Subatavičius, Antanas Sučyla, Rapolas Šaltenis, Jonas Šukys, Valdemaras Švarcas, Vanda Tamašauskaitė-Frankienė-Vaitkevičienė, Teofilis Tilvytis, Domas Urbas, Juozas Urbšys, Adelė Vaičienė, Jonas Vainauskas, Lionginas Vaitiekūnas, Antanas Valavičius, Volfas Valenburgeris, Vilius Variakojis, Ričardas Venc, Valerijonas Verbickis, Eugenijus Vilkas, Jonas Vitkauskas, M. Vitvickaitė-Stankevičienė, Antanina Volodkaitė, Vanda Zaborskaitė, Povilas Žilys, Pilypas Žukauskas-Narutis
Su autogr. V. Landsbergiui ir spaudu: V. Landsbergis (LNB: 17/10784)
Asmenvardžių r-klė: p. 779-796
Tiražas 500 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-9955-659-26-6 (įr.)
UDK:
373.5(474.5)(091)
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Landsbergio kolekcija
Tema:
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija – Istorija – Atsiminimai
Gimnazijos – Lietuva – Panevėžys – Istorija – Atsiminimai
Vidurinės mokyklos – Lietuva – Panevėžys – Istorija – Atsiminimai
Atsiminimai, lietuvių
Šifras:
Valstybingumo erdvė : LV3/Pa-182
Bendrieji fondai : 3-08-2104
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1302748/07
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai