Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Ateities spinduliai : literatūros, mokslo ir visuomenės mėnesinis moksleivių laikraštis : [žurnalas] / redaktorius-leidėjas Liudas Noreika
Išleidimo duomenys:
Petrapilis : [Ateitininkų sąjungos centro valdyba], 1916-1918
Apimtis:
22-25 cm
Pastabos:
Paantr.: nenurodyta, 1916, Nr. 2/3; 1917; mėnesinis lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų organas, 1917/18 [i.e. 1918], Nr. 3/4; mėnesinis lietuvių katalikų moksleivių ateitininkų laikraštis, 1918
Red.: Liudas Noreika, 1916-1917, Nr. 4 [fakt. redagavo redakcinė komisija: P. Butėnas, S. Dabušis, Galdikaitė, P. Karvelis, M. Krupavičius]
Išleid. vieta: Voronežas, 1917/18 [i.e. 1918], Nr. 3/4; 1918
Paginacija tęstinė, 1916-1917, Nr. 7; paginacija metinė, 1917/1918 [i.e. 1918]
1917/18 numeracija pateikiama mokslo metais
Mėnesinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000693396
UDK:
314.151.3-054.72(470)(=172)(051)
329.78(470)(=172)(051)
Tema:
Rusijos lietuviai – Periodika
Ateitininkai – Periodika
Šifras:
Periodikos fondas : Cp3249

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai