Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Kova : savaitinis darbininku laikrasztis
Išleidimo duomenys:
Philadelphia (Pa.) : [Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje], 1905-1917
Pastabos:
Aprašyta be 1917, Nr. 49
Paantr.: organas Lietuviu socijalistu partijos Amerikoje, 1906; politikos, ekonomijos ir literatūros savaitinis laikraštis : organas Lietuvių socijalistų partijos Amerikoje, 1907, saus. 4 (Nr. 1)-geg. 3 (Nr. 17); politikos, ekonomijos ir literatūros savaitinis laikraštis : Lietuvių socijalistų sąjungos organas, 1907, geg. 17 (Nr. 18/19)-1908, rugs. 4 (Nr. 36); politikos, ekonomijos ir literatūros sanvaitinis laikraštis : organas Lietuviu socijalistu sanjungos, 1908, rugs. 11 (Nr. 37); politikos, ekonomijos ir literatūros sanvaitinis laikraštis : Lietuviu socijalistu sanjungos organas, 1908, rugs. 18 (Nr. 38)-1909; lietuviškas savaitraštis, 1910-1911; organas Lietuviu socijalistu sajungos Amerikoje : savaitinis laikraštis, 1912-1916, spal. 6 (Nr. 40); Amerikos lietuvių socijalistų sąjungos organas : savaitinis laikraštis, 1916, spal. 13 (Nr. 41)-1917
Red.: [Juozas Otas Širvydas, 1905, gegužės 9 (Nr. 1)-1907, geg. 3 (Nr. 17)]; Juozas Mėmelė (Juozas Baltrušaitis), [1907, geg. 17 (Nr. 18/19)-1909, rugpj. 6 (Nr. 32)]; [Antanas Montvydas, 1909, rugpj. 6 (Nr. 32)]; Jonas Boleslovas Smelstorius , [1909, rugpj. 13 (Nr. 33)]-1911, liep. 17 (Nr. 27); 1914, rugs. 4 (Nr. 36)-1915, rugpj. 27 (Nr. 35); [Vincas Daukšys , 1911]; Kazimieras Vidikas , 1911, liep. 14 (Nr. 28)-[1914, rugpj. 18 (Nr. 35)]; 1915, rugs. 3 (Nr. 36) - 1917; Baltrušaitis-[Kazys Daugirdas , 1917]; [Vincas Kapsukas, 1916, birž. 30 (Nr. 26)-1917, kovo 30 (Nr. 13)];
Leidėjas: Lietuvių socialistų sąjunga Amerikoje, 1910-1917
Paginacija metinė, 1905-1911
1907-1916 yra klaidų numeracijoje
Savaitinis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000692795
UDK:
329(73)(=172)(054)
314.151.3-054.72(73)(=172)(054)
008(73)(=172)(054)
Tema:
Lietuvių socialistų sąjunga (JAV) – Laikraščiai
Partijos ir politiniai judėjimai – Laikraščiai
Amerikos lietuviai – Politinė veikla – Laikraščiai
Amerikos lietuviai – Kultūrinis gyvenimas – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Fp561
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai