Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Laisvė : visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis / redaktorius-leidėjas E. Draugelis
Išleidimo duomenys:
Kaunas : E. Draugelis, 1920-1923
Pastabos:
Paantr.: visuomenės, politikos ir literatūros dienrašis, 1921, gruod. 20 (Nr. 286)-1923, birž. 29 (Nr. 143); katalikų visuomenės dienraštis, 1923, liep. 1 (Nr. 144)-1923, rugs. 11 (Nr. 202)
Red.: L. Bistras, 1921, lapkr. 23 (Nr. 264)-1922, liep. 12 (Nr. 106); St. Gruodis, 1922, liep. 13 (Nr. 107)-1922, spal. 1 (Nr. 175); J. Bikinas, 1922, spal. 3 (Nr. 176)-1923, saus. 14 (Nr. 11); Pr. Virakas, 1923, saus. 16 (Nr. 12)-1923, birž. 21 (Nr. 136); A. Šmulkštys, 1923, birž. 22 (Nr. 137)-1923, rugs. 11 (Nr. 202)
Leidėjas: akc. b-vė "Laisvė", 1921, geg. 21 (Nr. 110)-1923, rugs. 11 (Nr. 202)
Pakeičia: Laisvė
Pakeičia: Rytas
1922, saus. 24-vas. 19 iš dalies pakeičia: Tėvynės sargas
1922, geg. 20-birž. 18 iš dalies pakeičia: Lietuvos laisvė
Nuo 1923, kovo 9 (Nr. 56(671)) klaidinga ištisinė numeracija; ištaisius klaidas 1923, rugs. 11 (Nr. 202(824)) turėtų būti Nr. 202(818)
Kasdieninis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1C1B0000658346
UDK:
3(474.5)(054)
Tema:
Lietuva – Politika ir valdymas – Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Gp82

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai