Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuvos steigiamojo seimo (1920-1922 metų) narių biografinis žodynas / Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus pedagoginis universitetas ; [sudarytojai Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis ; redakcinė kolegija: Danutė Blažytė-Baužienė … [et al.]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006
Apimtis:
553, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm
Serija:
Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas
Pastabos:
Santr. angl.
Bibliogr. įž. str. išnašose
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės / sudarė Vigintas Stancelis, p. 511-548
Kn. taip pat: Steigiamasis seimas ir jo vieta naujųjų laikų Lietuvos istorijoje / Liudas Truska, p. 11-59
Tiražas 1500 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-9955-20-146-5 (įr.)
UDK:
328(474.5)(091)
328(474.5)(092)(035)
342.534(474.5)(092)(035)
94(474.5)"1918/1940"
94(474.5)"1918/1940"(092)(035)
Tema:
Lietuva. Steigiamasis seimas – Istorija
Lietuva. Steigiamasis seimas – Biografijos – Žinynai, vadovai ir kt.
Įstatymų leidėjai – Lietuva – Biografijos – Žinynai, vadovai ir kt.
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Biografijos – Žinynai, vadovai ir kt.
Šifras:
Bendrieji fondai : 4-07-14622
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/Li-331
Retų knygų ir rankraščių fondas : R.Pb.:C.1769
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : E1297635/06
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai