Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena : straipsnių ir dokumentų rinkinys / sudarė Eugenijus Manelis, Romaldas Samavičius
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Žaltvykslė, [2007] (Kaunas : Aušra)
Apimtis:
477, [1] p. : faks. ; 25 cm
Serija:
Atmintinos lietuvių tautos šventės ir dienos
Pastabos:
Aut.: Valdas Adamkus, Gediminas Adomaitis, Egidijus Aleksandravičius, Kazys Almenas, Juozas Audėnas, Audrys Juozas Bačkis, Juozas Bagušauskas, Sniegė Balčiūnaitė, Jonas Baltakis, Juozas Banionis, Česlovas Bauža, Jadvyga Bieliauskienė, Mykolas Biržiška, Algirdas Brazauskas, Laima Breslavskienė, Pranas Dogelis, Alfonsas Eidintas, Aldona Gaigalaitė, Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, Steponas Gečas, Edvardas Gudavičius, Zenonas Ivinskis, Sigitas Jegelevičius, Nastazija Kairiūkštytė, Steponas Kairys, Leonora Kalasauskienė, Algis Kašėta, Jonas Kirlys, Petras Klimas, Vytautas Landsbergis, Algimantas Liekis, Albinas Lozuraitis, Vytautas Radžvilas, Jonas Rekešius, Mykolas Rėmeris, Bronė Serbentaitė, Antanas Smetona, Vanda Sruogienė, Rūta Staliliūnaitė, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Valentinas Šapalas, Antanas Šenavičius, Stasys Šilingas, Antanas Tyla, Vincas Trumpa, Juozas Tumelis, Arvydas Vidžiūnas, Aleksandras Vitkus, Arūnas Vyšniauskas
Su spaudu: V. Landsbergis (LNB: 18/293)
Literatūra apie Valstybės atkūrimo dieną: p. 463-477
Tiražas 1000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-06-185-7 (įr.)
UDK:
94(474.5)"1918/1940"
94(474.5)"1918/1940"(093)
323(474.5)
321.011(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Landsbergio kolekcija
Tema:
Nepriklausomybės Aktas
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Lietuvos valstybės atkūrimo diena – Sukaktys, metinės ir kt.
Šventės ir atmintinos dienos – Lietuva
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Šaltiniai
Lietuva – Politika ir valdymas – 1918-1940
Šifras:
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento skaitykla : VL94(474.5)"1918/1940"/Va-316
Valstybingumo erdvė : LV32/Va-316
Bendrieji fondai : 3-07-6050
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1918-1940/Va-316
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1295732/07
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai