Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915-1918 : Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas ; sudarė Edmundas Gimžauskas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006 (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
595, [1] p. : žml. ; 25 cm
Serija:
1918-1940 metai
Pastabos:
Tekstas liet., angl.
Santr. angl., vok.
Bibliogr. išnašose
Asmenvardžių r-klė: p. 579-594
Tiražas 500 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-780-80-2 (įr.)
UDK:
94(474.5)"1914/1918"(093.2)
94(474.5)"1918/1940"(093.2)
32(474.5)(093.2)
327(474.5)(093.2)
Tema:
Lietuva – Istorija – Vokiečių okupacija, 1915-1918 – Šaltiniai
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Šaltiniai
Lietuva – Politika ir valdymas – 1918-1940 – Šaltiniai
Lietuva – Politika ir valdymas – 1915-1918 – Šaltiniai
Lietuva – Užsienio ryšiai – 1915-1918 – Šaltiniai
Lietuva – Užsienio ryšiai – 1918-1940 – Šaltiniai
Šifras:
Bendrieji fondai : 3-06-31760
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1795-1917/Li-165
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1291495/06
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai