Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai / [sudarytoja Vilma Bukaitė]
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2006]
Apimtis:
1 apl. (20 lap. po [4] p.) : iliustr., portr. ; 22 cm
Pastabos:
Antr. iš aplanko
Su spaudu: V. Landsbergis (LNB: 18/24384)
Turinys: Saliamonas Banaitis, Jonas Basanavičius, Mykolas Biržiška, Kazimieras Bizauskas, Pranas Dovydaitis, Steponas Kairys, Petras Klimas, Donatas Malinauskas, Vladas Mironas, Stanislovas Narutavičius, Alfonsas Petrulis, Antanas Smetona, Jonas Smilgevičius, Justinas Staugaitis, Aleksandras Stulginskis, Jurgis Šaulys, Kazimieras Steponas Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vailokaitis, Jonas Vileišis
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(092)(084)
77.041.5(474.5)(084)
Apie asmenį:
Banaitis, Saliamonas, 1866–1933
Basanavičius, Jonas, 1851-1927
Biržiška, Mykolas, 1882–1962
Bizauskas, Kazys, 1891-1941
Dovydaitis, Pranas, 1886-1942
Kairys, Steponas, 1879-1964
Klimas, Petras, 1891-1969
Malinauskas, Donatas, 1869–1942
Mironas, Vladas, 1880–1953
Narutavičius, Stanislovas, 1862-1932
Petrulis, Alfonsas, 1873–1928
Smetona, Antanas, 1874-1944
Smilgevičius, Jonas, 1870-1942
Staugaitis, Justinas, 1866–1943
Stulginskis, Aleksandras, 1885-1969
Šaulys, Jurgis, 1879-1948
Šaulys, Kazimieras, 1872-1964
Šernas, Jokūbas, 1888-1926
Vailokaitis, Jonas, 1886-1944
Vileišis, Jonas, 1872-1942
Katalogo dalis / kolekcija:
Vytauto Landsbergio kolekcija
Meno leidinių rinkinys
Tema:
Vasario 16 Aktas – Signatarai – Biografijos
Vasario 16 Aktas – Signatarai – Portretai
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918–1940 – Biografijos – Portretai
Šifras:
Valstybingumo erdvė : LVF9/Tu-33
Bendrieji fondai : 3-06-9231, Cs11238
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C1284295/06
Visateksčiai dokumentai

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai