Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Tyla, Antanas (1929-2018)
Antraštė:
Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio / Antanas Tyla
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Katalikų akademija, 2004 (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
215, [1] p., [4] iliustr. lap. ; 22 cm
Pastabos:
Santr. angl.
Bibliogr. išnašose
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 176-210
Tiražas [500] egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-592-48-8 (įr.)
UDK:
94(474.5)"1914/1940"
94(474.5)"1914/1940"(093)
32(474.5)(093)
Tema:
Lietuvos Taryba
Lietuva – Istorija – Vokiečių okupacija, 1915-1918
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Lietuva – Istorija – Vokiečių okupacija, 1915-1918 – Šaltiniai
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940 – Šaltiniai
Lietuva – Politika ir valdymas – 1918-1940
Šifras:
Bendrieji fondai : 3-04-25192
Lituanistikos skaitykla : LT94(474.5)1918-1940/Ti-42
Vaikų ir jaunimo literatūros departamento fondas : VL94(474.5)"1918/1940"/Ti-42
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C1266453/04
Visateksčiai dokumentai
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai