Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Stakauskas, Juozapas (1900-1972)
Antraštė:
Naujieji nacionalizmai ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje / Juozapas Stakauskas ; sudarė Algimantas Katilius
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Aidai, 2003 (Vilnius : Vilspa)
Apimtis:
459, [1] p. ; 22 cm
Serija:
Historicus
Pastabos:
Bibliogr. išnašose
R-klės: p. 451-459
Kn. taip pat: Kunigas dr. Juozapas Stakauskas - istorikas / Algimantas Katilius, p. 7-12. Iš vysk. M. Valančiaus veiklos / Vaclovas Biržiška, p. 361-375
Tiražas 1000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9955-445-68-8 (įr.)
UDK:
811.172:272(474.5)(091)
27-9(474.5)
272-722.52(474.5)(092)
Apie asmenį:
Valančius, Motiejus, 1801-1875
Tema:
Kalba ir bažnyčia – Lietuva – Istorija
Vyskupai – Lietuva
Lietuva – Bažnyčios istorija
Lietuva – Raštija – Istorija
Šifras:
Bendrieji fondai : 3-03-23234
Humanitarinių mokslų skaitykla : HM272-9(474.5)/St-22
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C1252557/03
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai