Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Ilgūnas, Gediminas (1936-2010)
Antraštė:
Kazys Grinius / Gediminas Ilgūnas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Pradai, 2000 (Vilnius : Bendros įm. UAB "Litimo" sp.)
Apimtis:
627, [1] p. : iliustr., faks. ; 25 cm
Pastabos:
Santr. angl., rus.
Su aut. autogr. L. ir P. Mockūnams (LNB: LAK5489//05/34159)
Kazio Griniaus bibliografija / parengė Z. Medišauskienė, p. 575-589
Bibliogr.: p. 591-597
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 603-625
Tiražas [2000] egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
9986-943-57-4 (įr.)
UDK:
94(474.5)"1918/1940"(092)
94(474.5)"1861/1953"
Apie asmenį:
Grinius, Kazys, 1866-1950
Katalogo dalis / kolekcija:
Autografuotų knygų kolekcija
Tema:
Prezidentai – Lietuva – Biografijos
Lietuva – Istorija – Iki nepriklausomybės paskelbimo, 1861-1917
Lietuva – Istorija – Lietuvos Respublika, 1918-1940
Šifras:
Bendrieji fondai : 3-00-13406
Lituanistikos skaitykla : LT929(474.5)/Il-27
Retų knygų ir rankraščių fondas : LAK5489
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : D1213975/00
Visateksčiai dokumentai
Ekslibrisas
Autografas
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai