Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Łaski, Jan (1456-1531) (Laskis, Janas)
Antraštė:
Co[m]mune incliti Polonie Regni privilegium co[n]stitutionu[m] [et] indultuu[m] publicitus decretorum approbatoru[m]q[ue] cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] Serenissimum principe[m] et d[omi]n[u]m dominu[m] Alexa[n]drum dei gratia Regem Polonie magnum duce[m] Lithwanie Russie Prussieq[ue[ d[omi]n[u]m et herede[m] [et]c. Non tamen in illud ipsum privilegiu[m] sed motu p[ro]prio regio serenitatis sue p[er] adhortatione[m] p[ro] instructio[n]e Regnicolaru[m] pro q[ue] regni eiusde[m] ac iustitie statu feliciter dirige[n]dis eide[m] privilegio a[n]nexis [et] ascriptis. Manda[n]teq[ue] sacra eadem Maiestate accuratissime castigatis
Išleidimo duomenys:
[Cracovie] : [edibus Joha[n]nis Haller ad co[m]missione[m] Reverendi p[at]ris d[omi]ni Joha[n]nis de Lasco, eiusde[m] Regni Ca[n]cellarij imp[en]ssu[m]], [M.CCCCC.vi] [1506]
Apimtis:
[14], CLXXV, [6], CLXXVI-CCLXIII, [4], I-LXVIII lap. : iliustr. lap., daug marginalijų ; 2° (33 cm)
Pastabos:
Leid. duom. pateikti kolofone
Sign.: [*]8, pp6, a-p8, q4, r-z8, A-L8, i4, Aa-Gg8, Hh-Ii6 (lap. pp6 v, z8 ir i4 tušti)
Su spaustuvininko žyma kn. gale
Def.: trūksta pirmųjų nežymėtų lap. [2-10], tuščio lap. sign. z8; dvi pirmosios fingerprinto grupės pateiktos pagal Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (LNB:Clot.1/506//155672)
Įrišta mediniais viršeliais, aptrauktais tamsia ruda oda. Abu kietviršiai ir nugarėlė puošti pavieniais aklaisiais įspaudais. Viršutiniame kietviršyje matomos segtuvų žymės. (LNB:Clot.1/506//155672)
Neišlikęs originalus antraštinis lapas. Įrišta vėlyvesnė jo kopija. (LNB:Clot.1/506//155672)
Su rankr. įr.: Biblioth. Gymans. Slucens; su rankr. įr.: Sta[ni]slai Martini de […] Anno dom[in]i 1515 die Sabati quindecima decembris iste liber datus est mihi per do[mine]m meum venerabilem do[mine]m Johannem de […] canoniocu[m] Cracowien[sis]; su spaudu: Bibliot. Synodi Evang.-Reform. Vilnensis; su rankr. įr.: Ex libris Matthias Copetis Pleban […] et Glogolow[ensis] Anno D[o]m[ini]1600; su rankr. įr.: Anno D[o]m[i]n[i] 1612 die 22 Mart. Andreas Wyaszpenski […]. (LNB:Clot.1/506//155672)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2020 01 15
Kn. taip pat: Raimundus Neapolitanus. Summa utriusque juris, lap. [4], I-LXV (sign. i4, Aa-Gg8, )
UDK:
3
9
Susiję dokumentai:
Raimundus Neapolitanus. Summa utriusque juris
Šifras:
Retų knygų ir rankraščių fondas : Clot.1/506
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai