Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Bendroji antraštė:
Jurgio Bukėno rankraščių fondas Kiti dokumentai1905-1974
Antraštė:
[Organizacinio komiteto Lietuvių konferencijai sušaukti 1917 m. rugpjūčio 1-4 d. posėdžių protokolo nuorašas, perrašytas Jurgio Bukėno] [Rankraštis] / Jurgis Bukėnas
Išleidimo duomenys:
Vilnius, 1917.VIII.1
Apimtis:
2 lap.
Pastabos:
Autografas
Stovis blogas: per sulenkimus suplyšęs (LNB:F123-704//12/11857)
Į Pildomąjį komitetą išrinkti Antanas Smetona, Jurgis Šaulys, Mykolas Biržiška, Petras Klimas
Šifras:
Rankraščių fondas : F123-704
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai