Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Autorius:
Mašiotas, Pranas (1863-1940)
Bendroji antraštė:
Prano Mašioto rankraščių fondas Nuotraukos1897-1940
Antraštė:
[Urbšių , Mašiotų šeimų ir jų pažįstamų grupinės nuotraukos] / Pranas Mašiotas
Išleidimo duomenys:
Panevėžys, Ryga, [1910-1938]
Apimtis:
23 lap. : nuotr. ; 34 x 26 cm ir maž.
Pastabos:
Yra Marijos Urbšienės - Mašiotaitės pastabos apie nuotraukas (4 lap.). Pastabose minimi: Povilas Urbšys, Kotryna Urbšienė, Elena Urbšytė - Gutauskienė, Kazys Urbšys, Ignas Urbšys, Juozas Urbšys, Antanas Urbšys, Alfonas Urbšys, Gabrielė Landsbergytė - Kukutienė, Stefanija Davidovskienė, Gabrielius Landsbergis - Žemkalnis, Vitoldas Mongirdas, Elena Mongirdienė, Vytautas Landsbergis, Vanda Jasienskaitė - Bukantienė, Jadvyga Landsbergytė - Gurevičienė, Sofija Landsbergytė - Jablonskienė, Tadas Petkevičius, Marija Biržiškaitė - Žakevičienė, Ona Biržiškaitė - Barauskienė, Bronislova Šėmytė - Biržiškienė, Mykolas Biržiška, Jurgis Šaulys, Donatas Mašiotas, Marija Mašiotienė, Justas Baltrušaitis, Leonas Gurevičius, Vaclovas Sidzikauskas, Regina Sidzikauskienė, Marija Urbšienė - Mašiotaitė, Vera Pukštytė - Mašiotienė, Pranas Mašiotas, Jonas Bulota, Jonas Mašiotas, Ona Brazauskaitė - Mašiotienė, Jonas Mašiotas, Aldona Čarneckaitė - Birutienė, Elena Jacevičiūtė, Ona Mašiotaitė - Jakutienė ir kiti
Apie asmenį:
Urbšienė, Kotryna, 1866-1950 – Nuotraukos
Urbšytė-Gutauskienė, Elena, 1907-2005 – Nuotraukos
Urbšys, Juozas, 1896-1991 – Nuotraukos
Urbšys, Antanas, 1893-1942 – Nuotraukos
Urbšys, Alfonsas, 1894-1946 – Nuotraukos
Landsbergis-Žemkalnis, Gabrielius, 1852-1916 – Nuotraukos
Landsbergis-Žemkalnis, Vytautas, 1893-1993 – Nuotraukos
Landsbergytė-Jablonskienė, Sofija, 1886-1974 – Nuotraukos
Petkevičius, Tadas, 1893-1964 – Nuotraukos
Biržiškaitė, Marija, 1908-1997 – Nuotraukos
Biržiškaitė-Barauskienė, Ona, 1909-1997 – Nuotraukos
Biržiškienė, Bronislova, 1879–1955 – Nuotraukos
Biržiška, Mykolas, 1882–1962 – Nuotraukos
Šaulys, Jurgis, 1879-1948 – Nuotraukos
Mašiotas, Donatas – Nuotraukos
Mašiotienė, Marija, 1874-1950 – Nuotraukos
Baltrušaitis, Justinas, 1898-1974 – Nuotraukos
Gurevičius, Leonas, 1889-1959 – Nuotraukos
Sidzikauskas, Vaclovas, 1893-1973 – Nuotraukos
Sidzikauskienė, Regina – Nuotraukos
Mašiotaitė-Urbšienė, Marija, 1895-1959 – Nuotraukos
Mašiotas, Pranas, 1863-1940 – Nuotraukos
Bulota, Jonas Jurgis, 1855-1942 – Nuotraukos
Mašiotas, Jonas, 1897-1953 – Nuotraukos
Mašiotienė-Brazauskaitė, Ona, 1883-1949 – Nuotraukos
Mašiotas, Jonas, 1874-1947 – Nuotraukos
Birutienė, Aldona, 1898-1997 – Nuotraukos
Jacevičiūtė, Elena, 1893-1963 – Nuotraukos
Jakutienė-Mašiotaitė, Ona, g. 1909 – Nuotraukos
Kukutienė, Gabrielė, 1888-1957 – Nuotraukos
Gurevičienė, Jadvyga, g. 1890 – Nuotraukos
Mašiotienė-Pukštytė, Veronika, 1897-1991 – Nuotraukos
Šifras:
Rankraščių fondas : F13-91
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai