Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Autorius:
Lietuvos Raudonasis Kryžius. Vyriausioji valdyba
Bendroji antraštė:
Lietuvių emigrantų fondas JAV lietuvių visuomenės veikėjos, Čikagos komiteto Lietuvos našlaičiams šelpti pirmininkės Katarinos Katkevičienės korespondencija1922-1955
Antraštė:
[Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyriausiosios valdybos laiškai Čikagos komiteto Lietuvos našlaičiams šelpti pirmininkei Katarinai Katkevičienei] [Rankraštis] / Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyriausioji valdyba ; pasirašė: R. Šliūpas, J. Makauskis
Išleidimo duomenys:
Kaunas-Čikaga, 1923.I.25-1924.II.5
Apimtis:
6 lap., 2 lšk., 2 vok.
Pastabos:
Mašinraščiai ir mašinraštiniai nuorašai su autografais
Liet. k.
Apie Čikagos komiteto Lietuvos našlaičiams šelpti siųstų pinigų perdavimą Lietuvių moterų globos komitetui ir Vilniaus našlaičiams (Lietuvių draugijos komitetui nukentėjusiems dėl karo šelpti); minimi, prof. M. Biržiška, dr. J. Basanavičius ir kt.
Apie asmenį:
Basanavičius, Jonas, 1851-1927
Biržiška, Mykolas, 1882–1962
Šifras:
Rankraščių fondas : F28-124
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai