Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Bendroji antraštė:
JUOZO DAUGIRDO ISTORINIŲ AKTŲ KOLEKCIJA Kauno, Ukmergės, Upytės ir kitų pavietų vietovės1502-1911 Apytalaukis, Kauno pavietas1523-1892
Antraštė:
[Pranciškonų vienuolio Mikalojaus Antano Ozemblovskio (Oziębłowski) raštas, kuriuo iš senelės Kristinos Stančikaitės-Šiukštienės (Stanczykowna Szuksczyna) ir motinos Petronėlės Šiukštaitės-Ozemblovskienės (Szykscianka Oziębłowska) paveldėtą Apytalaukio dvaro 1/4 dalį pardavė Minsko vaiskiui Jeronimui Mykolui Ivanauskiui (Iwanowski) už 4000 lenkiškų auksinų] [Rankraštis]
Išleidimo duomenys:
Vilnius, 1674.IV.23
Apimtis:
6 lap., 2 dok.
Pastabos:
Rankraštinis originalas ir 1676.V.29 rankraštinis išrašas iš LDK Vyriausiojo tribunolo aktų knygų su antspaudu
Slavų. kanc. (rusėnų), lenk. k.:
Defekt. (LNB:F94-155//10/2168)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000765277
Šifras:
Rankraščių fondas : F94-155
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai