Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Rankraščiai
Autorius:
Biržiška, Mykolas (1882–1962)
Bendroji antraštė:
Aleksandro Račkaus rankraščių fondas Kitų asmenų ir organizacijų medžiaga1889-1940
Antraštė:
[Visuomenininko Mykolo Biržiškos kreipimasis į Amerikos lietuvių visuomenę [Rankraštis] / Mykolas Biržiška
Išleidimo duomenys:
Niujorkas (JAV), 1931.II.10
Apimtis:
1 lap.
Pastabos:
Mašinraštis su autografu
Liet. k.
Praneša pradedantis kelionę per JAV lietuvių kolonijas su pranešimais apie Vilniaus krašto lietuvių gyvenimą ir Vilniui Vaduoti sąjungos veiklą
Šifras:
Rankraščių fondas : F63-825
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai