Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Daukša, Mikalojus (tarp 1527 ir 1538-1613)
Antraštė:
Литовский катихизис Н. Даукши : по изданию 1595 года, вновь перепечатанный и снабженный объяснениями Э. Вольтером
Išleidimo duomenys:
Санктпетербург : [s.n.], 1886 (Санктпетербург : тип. Императорской академии наук)
Apimtis:
LXXXVI, 191 p.
Pastabos:
Tekstas liet.
Įž. ir komentarai rus.
Egz. def.: trūksta antr. lapo ir teksto p. I-VII (LNB: 631360)
Su spaudu: Bibliotheca Marianorum Mariampoli (LNB: 631360)
Bibliogr. išnašose
Turinys: Введение, p. I-LXXXVI ; Katechismas, arba Mokslas kiekwienam krikszczionii priwalvs / paraszitas per D. Jakuba Ledesma, societatis Jesu, iżgulditas iż liężuvio ląnkißko ing lietuwißka per kuniga Mikałoiu Daugßa kánonika Zemaicziu, p. 1-34 ; Trumpas budas pasisákimo, arba Iżpažinimo nůdemiu / yz łąkißko ąnt lietúwißko pergulditas ; Словарь
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C10000660685
UDK:
27-282.4
821.172(092)
811.172(091)
821.172.09"15/16"
Tema:
Daukša, Mikalojus. Katekizmas
Daukša, Mikalojus. Katekizmas – Kalba
Katekizmai lietuvių kalba
Lietuvių kalba – 16-17 amžius – Žodžių, terminų ir kt. sąrašai
Lietuvių kalba – 18 amžius – Žodžių, terminų ir kt. sąrašai
Lietuvių kalba – 19 amžius – Žodžių, terminų ir kt. sąrašai
Lietuva – Raštija – 16-19 amžius – Istorija ir kritika
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dok. archyvinis fondas : C(LKA)rus.3/886, LD822473/1886

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai